Stockholm är en stad som ständigt förändras och idag är det flera trender som påverkar staden, exempelvis urbanisering, globalisering och ökad livslängd. Faktorer som nya tjänster och lösningar innebär också att samhället förvandlas. Utveckling inom ny teknik och digitalisering kan leda till nya chanser för tillväxt såväl som en möjlighet […]