Stockholm en ledande stad inom modern teknologi

Stockholm är en stad som ständigt förändras och idag är det flera trender som påverkar staden, exempelvis urbanisering, globalisering och ökad livslängd. Faktorer som nya tjänster och lösningar innebär också att samhället förvandlas. Utveckling inom ny teknik och digitalisering kan leda till nya chanser för tillväxt såväl som en möjlighet att utveckla hållbara lösningar. Digitalisering kan innebära fördelar för företag som är beroende av innovativa miljöer och tekniker för att kunna utveckla sin fulla potential.

Uppkopplad och inspirerad

Stockholms stad har utvecklat en rad olika strategier för att kunna samordna insatser och stimulera invånare såväl som företag att göra staden till världens bästa uppkopplade ställe. Den digitala tekniken förvandlar företagande och idag behövs det arbetskraft som är uppkopplade och kan handskas med intelligenta personliga assistenter, sociala medier och smartphones. Alla företag kan dra nytta av en mer engagerad personalstyrka och flexibilitet och rörlighet är högsta prioritet för anställda, arbetsgivare såväl som kunder.

En viktig aspekt för att ett samhälle ska kunna utnyttja modern teknologi är att det finns en god tillgång på arbetskraft med relevant utbildning. Stockholm har en lång historia med startup-företag och globala företag inom informations- och kommunikationsteknik, vilket tillsammans med bra utbildningsmöjligheter har hjälpt till att skapa en perfekt bas. Stockholm har även byggt upp samarbeten mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. Tanken är att modern teknologi kommer att fortsätta att förbättra livet för stadens invånare.

Globalisering

Stockholm har hög digital mognad med en välutvecklad digital infrastruktur. Staden har genom åren utvecklat strategier för att kunna utnyttja och bygga vidare på de olika möjligheter som digitalisering erbjuder. Digitalisering handlar inte främst om teknisk utveckling. Teknisk utveckling är visserligen en förutsättning, men kräver även en omstrukturering så att invånare såväl som företag effektivt kan utnyttja den moderna tekniken. För att ett företag ska kunna dra ekonomiska fördelar krävs nya sätt att leda och arbeta på.

Digitalisering är i sig en relativt enkel teknik, men tekniken influerar både funktioner och arbetssätt hos ett företag. Stockholm är en av de mest konkurrenskraftiga storstadsregionerna i Europa och staden är beroende av handel med omvärlden. Globaliseringen har för Stockholm stad inneburit tillgång till en internationell arbetsmarknad, men det innebär även att konkurrensen blir hårdare. Det gäller att kunna erbjuda arbetsförhållanden som drar till sig den mest välutbildade personalen och staden med sitt innovativa företagsklimat är attraktivt.

Innovativt företagsklimat

Digitaliseringen har redan förändrat många aspekter av stockholmarnas sätt att leva. Förändringarna har dock ökat kraftigt de senaste åren delvis beroende på förändringar i teknik men även minskade kostnader för att använda den nya moderna tekniken. Idag kan moderna lösningar skapas där en arbetsgivares efterfrågan av personal med vissa kunskaper och erfarenheter smidigt kan matchas digitalt. Ett annat område där digitala lösningar har utvecklats är för att skapa en stad där bostadsförmedlingen kan effektiviseras och bostäder utnyttjas effektivt.

Kista, en stadsdel i Stockholms kommun, är idag globalt ledande inom innovativ digital utveckling. Det finns även andra innovationsmiljöer inom Stockholms stad som arbetar med innovativa lösningar. Klimatet för startup-företag är utmärkt och regionen är även känd för sin kreativitet och kultur – två faktorer som anses som viktiga för innovation. Företagsklimatet utmärks även av en platt hierarki och ett positivt bemötande där varje persons idéer respekteras. Att uppmuntra kreativt tänkande och bygga vidare på idéer är viktiga aspekter.

Digital infrastruktur

Det finns mycket bra trådlös internetuppkoppling i hela Stockholm och genom samarbeten med externa aktörer har staden testat en rad olika tekniker, applikationer och tjänster. Stockholmslandsting jobbar aktivt för att utveckla metoder så att digitalisering och modern teknik kan användas om strategiska verktyg för att utveckla och göra verksamheter både mer effektiva och kvalitetssäkra. Målet är att med hjälp av teknik utveckla tjänster och erbjuda en vård som förenklar invånarnas vardag och förbättrar deras hälsa.

adminy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Foodora Stockholm

Wed Aug 7 , 2019
Med Foodora får du den bästa maten i Stockholm levererad till din dörr inom 30 minuter. Allt som är krävs är ett knapptryck från din smarttelefon och sedan är beställningen på ingång! Foodora erbjuder ett brett urval med Stockholms hetaste restauranger och har allt från pizza till sushi och grekiskt. […]

You May Like